10/12/2023

จันทบุรี-ออกให้บริการหน่วยสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่ เนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2566 

จันทบุรี-ออกให้บริการหน่วยสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่ เนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2566 
https://youtu.be/NHDkySwkj7I
วันนี้ ( 25 ต.ค.66 ) ที่หอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่าย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีร่วมออกหน่วยให้บริการหน่วยสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่ เนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2566
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ในด้านสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดีเด่น ประจำปี 2566 แก่ นางประนอม องค์ประเสริฐ ประธาน อพม.อำเภอนายายอาม เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุดีเด่น  และมอบประกาศเกียรติคุณ อพม.ดีเด่นระดับจังหวัด มอบเงินสงเคราะห์ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ / เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 30 ราย / เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 30 ราย
/ มอบถุงยังชีพ จากสมาคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี จำนวน 180 ชุด ซึ่งการออกหน่วยให้บริการหน่วยสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่ เนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2566 มีการให้บริการต่าง ๆ ฟรี อาทิ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริการทำฟัน บริการตัดผม ร้านค้าชุมชน สาธิตอาชีพเสริม มีประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการจำนวนมาก
ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป