10/12/2023

ชุมพร – วงไพ่ วงตีไก่ ต้องสะเทือน เมื่อตำรวจจัดแข่งขันวิ่ง ผลัด 8 x100

ชุมพร – วงไพ่ วงตีไก่ ต้องสะเทือน เมื่อตำรวจจัดแข่งขันวิ่ง ผลัด 8 x100

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น . 2566 ณ สนาม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพรจัดการแข่งขันวิ่งผลัดผสมตามชั้นยศ แต่ละทีมส่งนักกีฬาเข้าร่วมได้ 8 ท่าน  กำหนดชุดที่ทำการเข้าแข่งขันจะต้องใช้เครื่องแบบฝ่ายป้องกัน และปราบปรามพร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร คัพ ครั้งที่  7 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2-31 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ สนาม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร เพื่อพัฒนาคุณภาพของข้าราชการตำรวจ ให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ตลอดทั้งการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัยในหมู่คณะนั้น

ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุต บอลสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร คัพ ครั้งที่  7 ประจำปี 2566 พร้อมส่งทีมนักกีฬา และกองเชียร์ ในแต่ละสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจัดให้มีการแข่งขัน 1 กีฬาฟุตบอล 11 คนแต่งละทีม 2การแข่งขันวิ่งผลัดผสมตามชั้นยศ แต่ละทีมส่งนักกีฬาเข้าร่วมได้ 8 ท่าน  กำหนดชุดที่ทำการเข้าแข่งขันจะต้องใช้เครื่องแบบฝ่ายป้องกัน และปราบปรามพร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 3การจัดประกวดกองเชียร์

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป