24/07/2024

สระบุรี/อำเภอมวกเหล็กจัดโครงการสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านผู้ยากไร้ งบประ มาณ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี

สระบุรี/อำเภอมวกเหล็กจัดโครงการสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านผู้ยากไร้ งบประ มาณ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี


วันนี้( 20มิ.ย.66 ) เวลา 15.00 น นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอมวกเหล็ก ปลัดอำเภอและจิตอาสาพระราชทาน อำเภอมวกเหล็ก
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ ตามโครงการสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ โดยใช้งบประมาณของ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ซึ่งบ้านนายสมบัติ พิมโย ที่อยู่ 104/1 หมู่ที่ 4 ตำบลมวกเหล็ก ในการดำเนินการมีความคืบหน้ามากกว่า 70 % ภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะแล้วเสร็จ

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป