12/12/2023

วัน: 5 กันยายน 2023

น่าน-ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธียกช่อดอกไม้ทองคำประดับอัญมณี มหาบารมีถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

น่าน-ปลัดกระทรวงวัฒน...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป