12/12/2023

วัน: 28 กันยายน 2023

สมุทรสงคราม- ผนึกกำลังร่วมลงแขกลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด พร้อมติดตามการใช้ประโยชน์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน มุ่งดูแลสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนในชุมชน

สมุทรสงคราม- ผนึกกำล...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป