12/12/2023

วัน: 19 กันยายน 2023

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงครามมอบบ้านโครงการกาชาดรวมน้ำใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯส...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป